NOWA MALARNIA

Innowacyjna technologia maksymalizuje jakość wyrobów

Maszyny rolnicze

       Nasza firma zrealizowała projekt: „Nowa technologia wytwarzania ekologicznych zabezpieczeń powłokowych dedykowanych dla podzespołów stalowych maszyn rolniczych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

       Celem projektu była realizacja inwestycji polegającej na wdrożeniu nowej technologii wytwarzania maszyn rolniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wprowadzenie do procesu produkcyjnego unikalnego systemu powłok zabezpieczających przeznaczonych do stosowania w stalowych podzespołach maszyn, co zaowocowało poszerzeniem naszej oferty o nową gamę produktową.

       W wyniku realizacji projektu powstała nowa hala malarni proszkowej łącznie z przygotowaniem powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną.

       Nowa innowacyjna metoda śrutowania i malowania pozwala na uzyskanie proszkowych powłok lakierniczych o zwiększonej odporności na:

  • ścieralność,
  • wytrzymałość mechaniczną,
  • odrywalność od podłoża,
  • warunki korozyjne (szczelność warstwy),
  • promieniowanie UV.

        Składy mieszanek śrutowniczych i farb proszkowych są przedmiotem zgłoszenia patentowego.

        Expom zawsze dbał o jakość swoich wyrobów nie tylko pod względem technicznym, ale i wizualnym.

        Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową ofertą wyrobów produkowanych w nowych warunkach technologicznych.