Brony mulczowe

Uprawa ściernisk, zapewnia równomierne rozgrabienie i wytrząśnięcie z niej nasion, które opdają na spulchnioną glebę, szybko kiełkują pod warstwą mulczu. Zapewnia zniszczenie płytko zakorzenionych chwastów i samosiewów

brona mulczowa fox l

FOX L

Brony mulczowe fox xl

FOX XL

Brony wirnikowe

Dokładne mechaniczne zwalczenie chwastów z upraw m.i.n kukurydzy, warzyw, soi, czy pozostałych zbóż. W czasie obrotu gwiazd, maszyna wyrywa chwasty, po czym opadają one na wierzchu, gdzie następnie wysychają i obumierają

astra brona wirnikowa

ASTRA

Wały łąkowe

Stosowane przy pielęgnacji łąk i pastwisk, na stadionach piłkarskich, polach golfowych przy zakładaniu i produkcji trawników. Podczas wałowania dociskana jest wierzchnia warstwa gruntu, dzięki czemu zwiększa się podsiąkanie wody, przyśpiesza rozwój pożytecznej mikroflory glebowej i rozkład materii organicznej

wał łąkowy mors

MORS

PIELĘGNACJA