EXPOM Sp. z o. o.

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci pielnika z wizyjnym systemem detekcji chwastów będącego rezultatem zleconych i własnych prac B+R.

 

Celem niniejszego projektu jest realizacja inwestycji polegającej na wdrożeniu na rynek produkcji pielnika z wizyjnym systemem detekcji. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wprowadzenie do procesu produkcyjnego wypalarki laserowej, niezbędnej do wytworzenia podzespołów pielnika międzyrzędowego. W wyniku realizacji projektu powstanie nowe miejsce pracy do precyzyjnego tworzenia komponentów gamy produktowej EXPOM.

Dofinansowanie projektu z UE:  879 267,60 PLN

Wartość projektu:  2 067 876,00 PLN

Maszyny rolnicze

EXPOM Sp. z o. o.

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Nowa technologia wytwarzania ekologicznych zabezpieczeń powłokowych dedykowanych dla podzespołówa stalowych maszyn rolniczych.

 

Celem niniejszego projektu jest realizacja inwestycji polegającej na wdrożeniu nowej technologii wytwarzania maszyn rolniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wprowadzenie do procesu produkcyjnego unikalnego systemu powłok zabezpieczających przeznaczonych do stosowania w stalowych podzespołach maszyn, co zaowocuje poszerzeniem swojej oferty o nową gamę produktową. W wyniku realizacji projektu powstanie nowy zakład w postaci malarni proszkowej, który zostanie w pełni przeznaczony do realizacji celów projektu.

 

Dofinansowanie projektu z UE:  1 479 600,00 PLN

Wartość projektu:  3 288 000,00 PLN