Agregaty uprawowe

WEKTOR

Agregat uprawowy składany hydraulicznie, ciągany

6 – 10 m

Agregat uprawowy WEKTOR - agregaty uprawowe - spulchniacze rolnicze
Agregat uprawowy WEKTOR - agregaty uprawowe spulchniacze rolnicze

Agregat uprawowy WEKTOR przeznaczony jest do przedsiewnej uprawy gleby – spulchniania wierzchniej warstwy uprawianego pola, rozbijania i kruszenia zaskorupiałej powierzchni oraz zagęszczania podłoża dla lepszego podsiąkania wód gruntowych stwarzając sprzyjające warunki dla rozwoju przyszłej uprawy.

Maszyna została wyposażona w rozwiązania umożliwiające jego właściwą regulację w zależności od warunków glebowych, pogodowych oraz stworzenia optymalnych norm dla przyszłych upraw. Stosowanie tych regulacji zmniejsza ilość przejazdów po uprawianym polu, co ma duże znaczenie ekonomiczne. Maszyna może być doposażona we włókę sprężynową lub przednią listwę równającą, zgrzebło sprężynowe 12 mm za wałem. Zęby sprężynowe mogą zostać doposażone we wzmocnienie i gęsiostópki 180 mm.

PRZEDNIA KOMBINACJA

W ofercie do wyboru przednia listwa równająca lub włóka sprężynowa

AGREGAT UPRAWOWY WEKTOR

Wektor w standardzie wyposażony jest w zęby sprężynowe 45×12 mm, opcjonalnie sprężyna posiada wzmocnienie zakończone gęsiostopką. Za wałem natomiast agregat dodatkowo może być doposażony w zgrzebło sprężyste. Wszystko to mocowane jest na solidnej ramie stworzonej do prac w ciężkich warunkach na szerokich obszarach polowych.

WEKTOR

Wyposażenie standardowe

➲ belka zaczepowa kat. II – III

➲ spiralne spulchniacze za kołami ciągnika

➲ płynna regulacja głębokości pracy

➲ pięć rzędów zębów sprężynowych 45×12 mm

➲ tylny wał rurowy, pojedyńczy Ø400 mm

➲ koła boczne, podporowe 24 x 8,00 – 14,5 

➲ koła jezdne: 340/55 – 16, wersja 10 metrowa: 400/60 – 15.5

➲ rama składana hydraulicznie za pomocą 2 siłowników (6-8m)

➲ rama składana hydraulicznie za pomocą 4 siłowników (10m)

➲ powłoka lakiernicza o ulepszonych parametrach

AKCESORIA

SPECYFIKACJA

składany hydraulicznie, ciągany
szerokosc Szerokość robocza |m|
6
7
8
10
numer kataogowy Numer katalogowy |id|
4700
4701
4702
4703
Wymagana moc Wymagana moc |KM|
120
160
190
250
Waga Waga |kg|
3850
3950
4150
4450
Ilość zębów Ilość zębów |szt.|
53
63
73
98

Agregaty uprawowe to maszyny rolnicze służące do mechanicznego przekształcania i przygotowania gleby pod uprawę. Ich głównym celem jest stworzenie optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju roślin, poprzez regulowanie struktury gleby, niszczenie chwastów, mieszanie nawozów organicznych i mineralnych z glebą, a także rozdrabnianie i wyrównywanie powierzchni pola.

Budowa agregatów uprawowych jest zróżnicowana i zależy od specyfiki zadania, jakie mają do wykonania. Najczęściej składają się one z zębów uprawowych (które rozdrabniają glebę), wałów (służących do ugniatania i wyrównywania gleby), a także różnego rodzaju narzędzi pomocniczych, takich jak lemiesze, talerze czy noże.

Agregaty uprawowe są niezastąpione w rolnictwie, ponieważ pozwalają na efektywne przygotowanie gleby do siewu. Dzięki nim rolnicy mogą zwiększyć plonność swoich upraw, poprawić zdrowie gleby, a także oszczędzić czas i energię. Te maszyny są używane zarówno w rolnictwie konwencjonalnym, jak i ekologicznym, a ich zastosowanie zależy od rodzaju gleby, typu uprawy, a także preferencji i potrzeb rolnika.

Wraz z postępem technologicznym, agregaty uprawowe stają się coraz bardziej zaawansowane, oferując rolnikom nowe możliwości i ułatwiając codzienną pracę. Nowoczesne modele mogą być wyposażone w systemy sterowania GPS, automatyczną regulację głębokości pracy czy systemy monitoringu pracy w czasie rzeczywistym. To tylko niektóre z innowacji, które wpływają na coraz większą efektywność i precyzyjność pracy agregatów uprawowych.

Agregaty uprawowe działają poprzez wykonanie serii operacji na glebie, które przekształcają jej strukturę i przygotowują ją do uprawy. Poniżej znajduje się szczegółowy opis tych operacji.

Rozdrabnianie: Pierwszym krokiem w pracy agregatu uprawowego jest rozdrabnianie gleby. Zęby uprawowe, będące głównym elementem roboczym maszyny, penetrują glebę na określoną głębokość, rozdrabniając ją i rozrywając wszelkie większe bryły. Proces ten pomaga poprawić strukturę gleby, co z kolei poprawia jej zdolność do retencji wody i powietrza, niezbędnych dla prawidłowego wzrostu roślin.

Mieszanie: Kolejnym krokiem jest mieszanie gleby. Agregaty uprawowe mieszają glebę z organicznymi i mineralnymi składnikami odżywczymi, takimi jak resztki roślinne czy nawozy. Dzięki temu składniki odżywcze są lepiej rozmieszczone w glebie, co przekłada się na lepsze odżywianie roślin.

Niszczenie chwastów: Agregaty uprawowe pomagają również w niszczeniu chwastów. Poprzez intensywne mieszanie gleby, chwasty są wyciągane z ziemi i niszczone, co pomaga w ograniczeniu ich rozwoju.

Wyrównywanie powierzchni: Ostatnim etapem pracy agregatu uprawowego jest wyrównanie powierzchni pola. To zadanie wykonuje wał, który ugniata glebę, pomagając w jej ujednoliceniu. Wyrównana powierzchnia ułatwia siew nasion i zwiększa efektywność innych maszyn rolniczych.

W wyniku pracy agregatu uprawowego, gleba staje się lepiej przygotowana do uprawy. Poprawia się jej struktura i zdolność do retencji wody, składniki odżywcze są równomiernie rozmieszczone, a chwasty są skutecznie niszczone. Wszystko to przekłada się na lepszą plonność i zdrowie upraw.

Agregaty uprawowe to skomplikowane maszyny, składające się z wielu części, które współpracują ze sobą, aby osiągnąć zamierzony efekt. Poniżej omówię najważniejsze elementy składowe agregatów uprawowych.

Zęby uprawowe: Są to główne narzędzia robocze agregatu, które penetrują glebę na określoną głębokość i rozdrabniają ją. Zęby uprawowe mogą mieć różne kształty i rozmiary, w zależności od specyfiki zadania, jakie mają do wykonania. Niektóre z nich są proste i służą do rozdrabniania gleby, inne są zakrzywione i służą do mieszania gleby z resztkami roślinnymi czy nawozami.

Wał uprawowy: Po zębach uprawowych najważniejszym elementem jest wał uprawowy. Jego głównym zadaniem jest ugniatanie i wyrównywanie powierzchni pola po uprzednim rozdrabnianiu i mieszaniu gleby przez zęby uprawowe. Wały mogą mieć różne konstrukcje – od prostych wałów gładkich po wały pierścieniowe czy strunowe, które dodatkowo rozdrabniają glebę.

System zawieszenia: Agregaty uprawowe są przeważnie zawieszane na ciągniku za pomocą systemu trójpunktowego. Pozwala on na precyzyjne sterowanie maszyną i dostosowanie głębokości pracy zębów do warunków panujących na polu.

Inne elementy: W zależności od modelu i zastosowania, agregaty uprawowe mogą mieć również inne elementy, takie jak lemiesze do cięcia resztek roślinnych, talerze do dodatkowego mieszania gleby czy systemy sterowania GPS do automatycznego prowadzenia maszyny.

Budowa agregatów uprawowych jest kluczowa dla ich efektywności. Dzięki odpowiedniemu doborowi elementów składowych, agregaty te są w stanie skutecznie przekształcać glebę i przygotować ją do uprawy, co przekłada się na lepsze plony i zdrowie upraw.

Agregaty uprawowe są niezwykle wszechstronnymi maszynami, które mogą być używane do wielu różnych zadań w rolnictwie. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

Przygotowanie gleby do siewu: Jednym z głównych zastosowań agregatów uprawowych jest przygotowanie gleby do siewu. Dzięki umiejętności rozdrabniania gleby na drobne cząstki i mieszania jej z nawozami i resztkami roślinnymi, agregaty te tworzą idealne warunki dla nasion. Gleba jest dobrze utleniona, ma odpowiednią strukturę i jest bogata w składniki odżywcze, co sprzyja szybkiemu kiełkowaniu i zdrowemu wzrostowi roślin.

Zwalczanie chwastów: Agregaty uprawowe są również skuteczne w zwalczaniu chwastów. Poprzez intensywne mieszanie gleby, chwasty są wyciągane z ziemi i niszczone, co pomaga w ograniczeniu ich rozwoju.

Zmniejszanie erozji gleby: Praca agregatu uprawowego pomaga również w zmniejszeniu erozji gleby. Poprzez rozdrabnianie gleby na drobne cząstki i utrzymanie jej w odpowiedniej strukturze, agregaty te pomagają zatrzymać glebę na miejscu i zapobiegać jej spłukiwaniu przez deszcz czy wiatr.

Poprawa zdrowia gleby: Regularne uprawianie gleby agregatem pomaga poprawić jej zdrowie. Dzięki mieszaniu gleby z nawozami i resztkami roślinnymi, gleba jest bogata w składniki odżywcze i ma dobrą strukturę, co sprzyja zdrowemu rozwojowi roślin.

Zastosowanie w różnych typach gleb i upraw: Agregaty uprawowe mogą być używane na różnych typach gleb – od lekkich piasków po ciężkie gliny – i do różnych rodzajów upraw – od zbóż po warzywa. Dzięki możliwości regulacji głębokości pracy zębów i szerokości roboczej maszyny, agregat można dostosować do konkretnych warunków panujących na polu.

Jak widać, agregaty uprawowe są niezwykle uniwersalnymi maszynami, które mogą być używane do wielu zadań w rolnictwie. Ich efektywne wykorzystanie przekłada się na lepszą plonność i zdrowie upraw.

Rolnictwo zrównoważone to taki rodzaj uprawy roślin i hodowli zwierząt, który minimalizuje negatywne wpływy na środowisko naturalne, a jednocześnie utrzymuje wysoką produktywność i rentowność. Jest to podejście, które stawia na długoterminowe korzyści, skupiając się na zdrowiu gleby, ochronie bioróżnorodności, a także na dobrostanie zwierząt i ludzi. Agregaty uprawowe mają tu do odegrania ważną rolę. Oto kilka przykładów:

Ochrona gleby: Przez właściwe stosowanie agregatów uprawowych można zmniejszyć ryzyko erozji i degradacji gleby. Dzięki precyzyjnemu uprawianiu gleby na odpowiedniej głębokości, te maszyny pomagają zachować jej strukturę i zdolność do zatrzymywania wody. Co więcej, dzięki zdolności agregatów do mieszania resztek roślinnych z glebą, pomagają one w utrzymaniu organicznej materii glebowej, co jest kluczowe dla zdrowia gleby.

Efektywność energetyczna: Agregaty uprawowe są zaprojektowane tak, aby minimalizować zużycie energii podczas uprawy pola. Dzięki temu rolnicy mogą ograniczyć zużycie paliwa, co przekłada się na niższe emisje dwutlenku węgla i mniejszy wpływ na zmiany klimatu.

Zwalczanie chwastów: Agregaty uprawowe mogą być również używane do mechanicznego zwalczania chwastów. Jest to szczególnie ważne w rolnictwie zrównoważonym, gdzie chemiczne herbicydy są często ograniczane. Poprzez przekopywanie i mieszanie gleby, agregaty mogą niszczyć chwasty, zanim te będą miały szansę na wykiełkowanie i rozprzestrzenienie się.

Zasada „zrób to sam”: Agregaty uprawowe dają rolnikom możliwość samodzielnego przygotowania gleby pod uprawy. Jest to istotne w rolnictwie zrównoważonym, gdzie niezależność i samowystarczalność mają duże znaczenie. Rolnicy mogą sami zdecydować, kiedy i jak uprawiać swoje pole, a tym samym lepiej dostosować prace do warunków panujących na polu i potrzeb swoich upraw.

Jak widać, agregaty uprawowe mogą odegrać kluczową rolę w rolnictwie zrównoważonym. Przez właściwe ich stosowanie, rolnicy mogą lepiej dbać o zdrowie gleby, oszczędzać energię i zasoby, a jednocześnie efektywnie zwalczać chwasty i osiągać dobre plony.

ZAINTERESOWANY?

ZOBACZ RÓWNIEŻ