Agregaty przedsiewne

WICHER

Agregat uprawowy składany hydraulicznie, zawieszany

4 – 6 m

Maszyny do uprawy bezorkowej

Agregat do upraw przedsiewnych WICHER jest nowoczesną maszyną uprawową występującą w szerokościach roboczych od 4 do 6 metra. Pracę tego agregatu można podzielić na pięć etapów:

1 – Spulchnienie śladów (kolein po przejeździe ciągnika) spulchniaczami z naciągiem sprężynowym.

2 – Kruszenie przy pomocy dziewięciostrunowych wałków przednich. Wałki strunowe przednie i tylne podpierają cały agregat i są osadzone na zespołach łożyskowych.

3 – Spulchnienie gleby: za tą czynność odpowiedzialne są wzmocnione zęby typu kultywator zakończone tzw. gęsiostópką o szerokości 180 mm.

4 – Rozdrobnienie i wyrównanie: w tym etapie główną rolę pełni tylny wał strunowy oraz umieszona bezpośrednio za nim listwa równająca. Wał rozbija grudy i bryły zapewniając bardzo dobrą strukturę gruzełkowatą.

5 – Zagęszczenie – wtórne zagęszczenie i ostateczne przygotowanie gleby do siewu wykonuje wał kołeczkowy o średnicy 370 mm.

Regulacja głębokości dokonywana jest w prosty sposób przy pomocy siłowników hydraulicznych.

HYDRAULICZNA REGULACJA GŁĘBOKOŚCI

W standardzie Agregat uprawowy posiada hydrauliczną regulację głębokości na wózkach zębów sprężynowych. Reguluje to głębokość pracy całej maszyny. Siłowniki hydrauliczne nie zapiekają się jak śruby rzymskie do regulacji, plus ułatwia to pracę operatora ciągnika z kabiny maszyny, co znacznie poprawia komfort użytku agregatu uprawowego WICHER.  

WÓZEK TRANSPORTOWY

Opcjonalnie do wersji składanej hydraulicznie, WICHER może być wyposażony w wózek transportowy (805 kg) montowany bezpośrednio do ramy. 

JACKPOT 32X12 mm

Ząb prosty 32×12 mm JACKPOT zamiast gęsiostópek. Ząb jest wyposażony w odwracalną redliczkę. Konstrukcja zęba pozwala uprawiać wierzchnią warstwę bez wyciągania wilgotnej gleby na powierzchnię.

PODWÓJNY WAŁ STRUNOWY ZAMIAST KOMBINACJI Z KOŁECZKOWYM

W standardzie WICHER, za zamocowanymi wózkami z elementami roboczymi oraz włóką listwową posiada tylne wały, podwójne, w kombinacji strunowy, a bezpośrednio za nim kołeczkowy. Opcjonalnie zamiast wału kołeczkowego, maszynę można wyposażyć w dodatkowy tylny wał strunowy, tworząc podwójną sekcję strunową.

Agregaty przedsiewne - Agregat przedsiewny WICHER

WICHER

Wyposażenie standardowe

➲ zaczep 3-punktowy

➲ rama składana hydraulicznie za pomocą 2 siłowników

➲ spiralne spulchniacze za kołami ciągnika 2×2 szt.

➲ przedni wał 9-cio strunowy Ø335 mm

➲ boczne ekrany osłonowe

➲ trzy rzędy zębów 32×12 mm ze wzmocnieniem 32×10 zakończonym gęsiostopką 180 mm

➲ włóka listwowa

➲ tylny wał 9-cio strunowy Ø335 mm

➲ tylny wał kołeczkowy Ø370 mm ze skrobakami

hydrauliczna regulacja głębokości pracy

➲ powłoka lakiernicza o ulepszonych parametrach

AKCESORIA

SPECYFIKACJA

składany hydraulicznie, zawieszany
szerokosc Szerokość robocza |m|
4
4,5
6
numer kataogowy Numer katalogowy |id|
1103
1105
1106
Wymagana moc Wymagana moc |KM|
120-140
145-155
170-180
Waga Waga |kg|
2173
2445
3260
Agregaty przedsiewne - agregat przedsiewny WICHER Ilość zębów |szt.|
28
30
40

Agregaty przedsiewne to specjalistyczne maszyny rolnicze, które mają na celu przygotowanie gleby do procesu siewu. Są one nieodłącznym elementem nowoczesnego rolnictwa, zwłaszcza w kontekście upraw o dużych skalach.

Agregaty przedsiewne charakteryzują się szerokim zakresem funkcji. Ich podstawowe zadania to uprawa, spulchnianie i wyrównywanie powierzchni gleby, a także niszczenie chwastów i pozostałości roślinnych. Działanie agregatów przedsiewnych polega na mechanicznym przekształcaniu skorupy glebowej, co przyczynia się do poprawy struktury gleby i umożliwia lepsze przenikanie wody i powietrza, niezbędnych dla wzrostu roślin.

W rolnictwie, agregaty przedsiewne pełnią kluczową rolę. Używane są w procesie uprawy roli, który jest jednym z najważniejszych etapów w rolnictwie, bezpośrednio wpływający na jakość i ilość zbiorów.

Poprzez przekształcanie skorupy glebowej i wyrównywanie powierzchni pola, agregaty przedsiewne tworzą optymalne warunki dla rozwoju nasion. Ulepszają strukturę gleby, co z kolei ułatwia korzeniom roślin przenikanie w głąb i pobieranie składników odżywczych.

Dodatkowo, poprzez mechaniczne niszczenie chwastów i pozostałości roślinnych, agregaty przedsiewne przyczyniają się do poprawy jakości gleby, eliminując rośliny konkurencyjne i przeciwdziałając rozwojowi szkodników.

Agregaty przedsiewne mają więc bezpośredni wpływ na wydajność i efektywność pracy rolnika, co przekłada się na zyski finansowe i zrównoważony rozwój gospodarstwa rolnego.

Agregaty przedsiewne są skomplikowanymi maszynami, których budowa jest starannie zaprojektowana, aby spełnić specyficzne wymagania uprawy roli. Główne komponenty agregatów przedsiewnych to zęby uprawowe, wał uprawowy i hydropak.

Zęby Uprawowe: Rodzaje i Ich Zastosowanie

Zęby uprawowe to jedne z najważniejszych elementów agregatu przedsiewnego. To one odpowiadają za mechaniczne przekształcanie skorupy glebowej, niszczenie chwastów i pozostałości roślinnych.

Zęby uprawowe różnią się w zależności od modelu agregatu i celu jego zastosowania. Na przykład, zęby płaskie są używane do lekkiego przekształcania gleby i usuwania chwastów, podczas gdy zęby zgrzebłowe służą do intensywnego mieszania gleby. Wybór zębów zależy od rodzaju gleby, uprawy i wymagań rolnika.

Wał Uprawowy: Funkcje i Rodzaje Wałów

Wał uprawowy jest kolejnym kluczowym elementem agregatu przedsiewnego. Jego główną funkcją jest wyrównywanie powierzchni pola po uprawie zębami uprawowymi, co zapewnia optymalne warunki do siewu. Wał uprawowy także przyczynia się do dalszego spulchnienia i ustrukturyzowania gleby.

Podobnie jak zęby uprawowe, wały też występują w różnych rodzajach, w zależności od potrzeb. Na przykład, wały strunowe są dobre do ciężkich gleb, ponieważ nie dopuszczają do przylepiania się gleby. Wały pierścieniowe są bardziej uniwersalne, natomiast wały gumowe są idealne dla delikatnych gleb.

Hydrauliczna regulacja: Funkcje i Znaczenie w Agregatach Przedsiewnych

Hydrauliczna regulacja, czyli system hydrauliczny, jest niezbędny do regulacji pracy agregatu przedsiewnego. Pozwala na precyzyjne dostosowanie głębokości pracy zębów uprawowych i wału, w zależności od warunków glebowych i upraw. Dzięki hydraulicznej regulacji, rolnik może kontrolować proces uprawy, co przekłada się na większą efektywność i lepsze plony.

Podsumowując, budowa agregatu przedsiewnego jest zaprojektowana tak, aby jak najskuteczniej przygotować glebę do siewu. Każdy element agregatu ma swoją specyficzną rolę i razem tworzą wysoce efektywną maszynę rolniczą.

Zasada działania agregatów przedsiewnych jest stosunkowo prosta, ale ma kluczowe znaczenie dla przygotowania gleby do siewu. Poniżej omówione są kluczowe etapy pracy tych maszyn.

Proces Rozluźniania i Uprawy Gleby

Pierwszym krokiem w działaniu agregatu przedsiewnego jest rozluźnienie i uprawa gleby. Zęby uprawowe, będąc głównym elementem roboczym, penetrują glebę do określonej głębokości, przekształcając jej strukturę. W rezultacie, gleba staje się luźniejsza i bardziej przepuszczalna, co ułatwia korzeniom roślin dostęp do składników odżywczych.

Mechanizm Niszczenia Skorupy Glebowej i Wyrównywania Powierzchni Pola

Po rozluźnieniu gleby, agregat przedsiewny działa na skorupę glebową, niszcząc ją i przekształcając w drobniejsze cząstki. Dzięki temu, nierówności powierzchni pola zostają zniwelowane, a gleba staje się bardziej jednolita. Wał uprawowy pełni tutaj kluczową rolę, ponieważ pomaga wyrównać glebę, nadając jej ostateczną strukturę, przygotowaną do siewu.

Znaczenie dla Przenikania Wody i Powietrza do Gleby

Cały proces działania agregatu przedsiewnego ma na celu nie tylko przygotowanie gleby do siewu, ale także poprawę jej właściwości fizycznych. Mechaniczne przekształcanie skorupy glebowej przyczynia się do poprawy jej przepuszczalności dla wody i powietrza. Dzięki temu, gleba staje się bardziej odpowiednia dla rozwoju roślin, które potrzebują dostępu do tych elementów dla prawidłowego wzrostu i produkcji plonów.

Podsumowując, zasada działania agregatów przedsiewnych opiera się na mechanicznym przekształcaniu gleby w celu optymalizacji jej warunków do siewu. Działanie to przekłada się na poprawę struktury gleby, co jest kluczowe dla efektywnej uprawy roślin.

Agregaty przedsiewne mają szerokie zastosowanie w rolnictwie. Są to maszyny, które pomagają przygotować glebę do siewu, wpływają na kondycję gleby i plony, a także są wykorzystywane zarówno w rolnictwie konwencjonalnym, jak i ekologicznym.

Przygotowanie Gleby do Siewu Różnych Rodzajów Upraw

Agregaty przedsiewne są uniwersalne i mogą być stosowane do przygotowania gleby pod różne rodzaje upraw. Można je używać przed siewem zbóż, roślin strączkowych, warzyw, a nawet kwiatów. W zależności od rodzaju uprawy i warunków glebowych, rolnik może dostosować głębokość pracy i typ zębów uprawowych, aby osiągnąć optymalne warunki dla konkretnego gatunku roślin.

Znaczenie dla Kondycji Gleby i Plonów

Poprzez uprawę i spulchnianie gleby, agregaty przedsiewne przyczyniają się do poprawy jej kondycji. Ulepszona struktura gleby ułatwia korzeniom roślin dostęp do wody i składników odżywczych, co przekłada się na lepsze plony. Agregaty przedsiewne są więc niezwykle ważnym narzędziem dla rolników, którzy chcą zwiększyć wydajność swoich upraw.

Rolnictwo Konwencjonalne vs Ekologiczne – Różnice w Zastosowaniu Agregatów

Chociaż agregaty przedsiewne są stosowane zarówno w rolnictwie konwencjonalnym, jak i ekologicznym, istnieją pewne różnice w ich zastosowaniu. W rolnictwie konwencjonalnym, gdzie dąży się do maksymalizacji plonów, agregaty są często używane intensywnie, z głębszym przekształcaniem gleby.

Natomiast w rolnictwie ekologicznym, które dąży do zrównoważonej gospodarki glebowej, agregaty przedsiewne mogą być stosowane w sposób bardziej oszczędny. Tutaj, głębokość pracy jest zazwyczaj mniejsza, a nacisk kładziony jest na minimalizację zakłóceń struktury gleby i zachowanie jej naturalnej bioróżnorodności.

Podsumowując, zastosowanie agregatów przedsiewnych jest niezwykle szerokie i różnorodne, co czyni je kluczowym narzędziem w rolnictwie.

ZAINTERESOWANY?

ZOBACZ RÓWNIEŻ