Brony mulczowe

FOX XL

Brona mulczowa składana hydraulicznie, zawieszana

4,8 – 7,2 m

Brony mulczowe stosowane są do uprawy ściernisk, zapewniając równomierne rozgrabienie i wytrząśnięcie z niej nasion, które opadają na spulchnioną glebę i szybko kiełkują pod warstwą mulczu.

Zapewnia zniszczenie płytko zakorzenionych chwastów i samosiewów. Równomiernie wyrównuje pole zgrabiając resztki pożniwne, przy czym płytko przykrywa nasiona poplonów. Brona stosowana do przygotowania pola w uproszczonej uprawie bezorkowej, czy w siewie bezpośrednim. Brona mulczowa pomaga również w pielęgnacji użytków zielonych oraz zapewnia wygrabienie i roztrząśnięcie resztek roślinnych, nacięcie darni, częściowe zniszczenie chwastów i niwelację kretowisk. FOX XL dodatkowo może być doposażony w sekcję talerzową, a cała maszyna posiada hydrauliczną regulację kąta ataku zarówno talerzy i palców sprężynowych osobno.

BLOKADA TRANSPORTOWA

W swoim standardowym asortymencie FOX XL wyposażony jest w blokadę transportową, co znacznie przyczynia się do bezpieczeństwa przy transporcie maszyny na pole.

HYDRAULICZNA REGULACJA SEKCJI 

Brony mulczowe pomagają pielęgnować wszelkie użytki zielone poprzez wygrabianie licznych resztek, nacinanie darni, usuwanie kretowisk oraz niszczenie chwastów w niewielkim stopniu. Brony mulczowe FOX XL można rozbudować o solidną sekcję talerzową. Co ważne, dzięki nowoczesnej hydraulice, brony mulczowe pozwalają na osobną regulację zarówno kąta pochylenia talerzy jak i palców sprężystych.

FOX XL

Wyposażenie standardowe

➲ zaczep 3-punktowy

➲ 5 rzędów palców sprężystych Ø16 mm

➲ hydrauliczna regulacją kąta ataku zębów

➲ stabilne stopy podporowe

➲ rama składana hydraulicznie za pomocą 2 siłowników

➲ zabezpieczenie transportowe skrzydeł podczas transportu

➲ powłoka lakiernicza o ulepszonych parametrach

AKCESORIA

SPECYFIKACJA

składany hydraulicznie, zawieszany
szerokosc Szerokość robocza |m|
4,8
6
7,2
numer kataogowy Numer katalogowy |id|
4018
4019
4020
Wymagana moc Wymagana moc |KM|
80+30
100+40
120+50
Waga Waga |kg|
1260
1340
1440
palec fox xl Ilość zębów |szt.| x2
40
50
60
fox xl talerz Ilość talerzy |szt.| x2
32
40
48

Brona mulczowa to specjalna maszyna rolnicza wykorzystywana do przetwarzania resztek roślinnych (takich jak słoma, resztki zbóż, łodygi) na pole, tworząc warstwę mulczu. Mulczowanie polega na pokrywaniu powierzchni gleby materiałem organicznym, który chroni glebę przed erozją, utrzymuje wilgotność, poprawia jej strukturę i wpływa na zdrowy wzrost roślin.

Głównym celem stosowania brony mulczowej jest utrzymanie zdrowej i żyznej gleby, jednocześnie minimalizując negatywne skutki erozji gleby. Poprzez tworzenie warstwy mulczu, bron mulczowa zapewnia ochronę gleby przed działaniem czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, wiatr czy nasłonecznienie. Mulcz skutecznie zatrzymuje wilgoć, co jest szczególnie ważne w obszarach o ograniczonym dostępie do wody.

Ponadto, bron mulczowa pomaga w redukcji wzrostu chwastów, ponieważ utrudnia im dostęp do światła słonecznego. Mulcz chroni również nasiona przed drapieżnikami, a po rozłożeniu staje się naturalnym nawozem, dostarczającym cennych składników odżywczych do gleby.

Brona mulczowa jest szeroko stosowana w rolnictwie, zarówno w uprawach polowych, jak i sadownictwie oraz ogrodnictwie. Jej efektywne wykorzystanie przyczynia się do zrównoważonego zarządzania glebą, zwiększenia plonów i redukcji kosztów produkcji. W kolejnych częściach artykułu omówimy zasady pracy brony mulczowej, kluczowe elementy, różne rodzaje brony mulczowych oraz korzyści wynikające z ich stosowania w praktyce rolniczej.

Brona mulczowa działa na zasadzie przetwarzania resztek roślinnych na pole i tworzenia warstwy mulczu. Proces ten obejmuje kilka kluczowych etapów. Oto zasady pracy brony mulczowej:

 1. Zbieranie i Przetwarzanie Resztek Roślinnych: Brona mulczowa jest wyposażona w specjalne elementy, takie jak tarcze, noże lub młotki, które przycinają, rozdrabniają i rozdrabniają resztki roślinne, takie jak słoma, resztki zbóż czy łodygi. Maszyna może pracować na różnych głębokościach, aby dostosować się do warunków pola i rodzaju roślin.
 2. Rozrzucanie Mulczu na Pole: Po przetworzeniu resztek roślinnych bron mulczowa rozrzuca mulcz równomiernie na pole. Mulcz jest rozprowadzany za pomocą talerzy, wałów lub innych narzędzi, aby utworzyć warstwę o odpowiedniej grubości.
 3. Pokrycie Powierzchni Gleby: Warstwa mulczu pokrywa powierzchnię gleby, chroniąc ją przed działaniem czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, wiatr i nasłonecznienie. Mulcz zatrzymuje wilgoć w glebie, zapobiegając jej odparowaniu, co sprzyja zdrowemu wzrostowi roślin.
 4. Redukcja Wzrostu Chwastów: Warstwa mulczu utrudnia wzrost chwastów, ponieważ ogranicza dostęp światła słonecznego do nasion chwastów. To skuteczne środowisko dla roślin uprawnych, które mogą rozwijać się bez konkurencji ze strony chwastów.
 5. Zmniejszenie Erozji Gleby: Warstwa mulczu zapewnia ochronę gleby przed erozją, utrzymując ją na miejscu. Mulcz działa jako bariera, która hamuje spływanie wody deszczowej i chroni przed jej uderzeniem, co ogranicza utratę gleby.
 6. Dobór Odpowiedniego Mulczu: Istnieje różnorodność materiałów, które mogą być wykorzystane jako mulcz, takich jak słoma, łuski orzechów, kora, torf czy materiały organiczne. Wybór odpowiedniego mulczu zależy od rodzaju roślin, warunków glebowych i preferencji rolnika.

Praca brony mulczowej opiera się na przetwarzaniu resztek roślinnych na wartościowy mulcz, który przyczynia się do zdrowego wzrostu roślin i ochrony gleby. Stosowanie brony mulczowej jest popularnym rozwiązaniem w rolnictwie, ze względu na liczne korzyści, które zapewnia, w tym redukcję chwastów, ochronę przed erozją i zatrzymywanie wilgoci w glebie.

Brona mulczowa składa się z różnych elementów, które są istotne dla jej efektywnej pracy. Oto kluczowe elementy brony mulczowej:

 1. Talerze lub Noże: To główne narzędzia brony mulczowej, które przycinają, rozdrabniają i rozdrabniają resztki roślinne. Tarcze lub noże są umieszczone na wałach lub ramionach brony mulczowej i wykonują ruchy obrotowe, przetwarzając resztki roślinne na drobne kawałki.
 2. Regulacja Głębokości Pracy: Brona mulczowa jest wyposażona w mechanizm pozwalający na regulację głębokości pracy narzędzi. To pozwala dostosować się do różnych warunków glebowych i rodzajów roślin. Rolnik może regulować głębokość pracy, aby zapewnić optymalne przetwarzanie resztek roślinnych oraz uniknąć nadmiernego zagłębiania się w glebę.
 3. Wały: Wały stanowią istotny element brony mulczowej. Ich głównym zadaniem jest zagęszczanie warstwy mulczu na powierzchni gleby. Wały mogą mieć różne konstrukcje, takie jak wały gładkie, pierścieniowe, strunowe lub spiralne. Ich wybór zależy od preferencji rolnika i warunków glebowych.
 4. System Zawieszenia: Brona mulczowa jest zazwyczaj zawieszana na ciągniku przy użyciu systemu trójpunktowego. To umożliwia precyzyjne prowadzenie maszyny i dostosowanie jej do warunków terenowych. System zawieszenia pozwala również na regulację nacisku brony mulczowej na glebę, co ma wpływ na głębokość pracy i efektywność przetwarzania resztek roślinnych.
 5. Odpowiedni Materiał Mulczujący: Wybór odpowiedniego materiału mulczującego jest ważnym elementem brony mulczowej. Może to być słoma, resztki zbóż, kora drzewna, torf lub inne materiały organiczne. Wybór materiału zależy od rodzaju roślin, warunków glebowych, dostępności lokalnych materiałów oraz preferencji rolnika.

Kluczowe elementy brony mulczowej współpracują ze sobą, aby zapewnić efektywną pracę maszyny. Ich odpowiedni dobór i konfiguracja mają istotne znaczenie dla skuteczności mulczowania i tworzenia warstwy mulczu na polu.

Brony mulczowe występują w różnych rodzajach i konfiguracjach, aby dostosować się do różnych rodzajów gleb, upraw i preferencji rolników. Oto kilka rodzajów brony mulczowych i ich zastosowań:

 1. Brona Nożowa: Brona nożowa wykorzystuje noże, które przycinają i rozdrabniają resztki roślinne. Jest popularna w uprawach warzywnych, gdzie wymaga się bardziej precyzyjnego i dokładnego przetwarzania resztek roślinnych. Brona nożowa może pracować na mniejszej głębokości, co umożliwia precyzyjne mulczowanie wokół roślin uprawnych.
 2. Brona Talerzowa: Brona talerzowa składa się z talerzy, które przycinają i rozdrabniają resztki roślinne, tworząc warstwę mulczu. Jest stosowana w różnych typach gleb, zarówno lekkich, jak i cięższych. Brona talerzowa jest również wykorzystywana do mieszania gleby i nawozów, poprawiając strukturę gleby i dostępność składników odżywczych dla roślin.
 3. Brona Palcowa: Brona łapowa jest specjalnym rodzajem brony mulczowej, która jest stosowana do zbierania resztek roślinnych, takich jak słoma, i ich równomierne rozrzucanie na pole. Jest powszechnie stosowana w uprawach, gdzie resztki roślinne są wykorzystywane jako pokrycie gleby, np. w uprawach ogrodniczych lub produkcji biomasy.

Wybór odpowiedniego rodzaju brony mulczowej zależy od rodzaju gleby, rodzaju uprawy, dostępności materiałów mulczujących i preferencji rolnika.

Brona mulczowa to niezwykle przydatna maszyna rolnicza, która oferuje wiele korzyści dla rolników i gospodarstw rolnych. Oto kilka głównych korzyści związanych z wykorzystaniem brony mulczowej w praktyce:

 1. Ochrona Gleby: Warstwa mulczu tworzona przez brony mulczowe chroni glebę przed erozją spowodowaną deszczem, wiatrem i innymi czynnikami atmosferycznymi. Mulcz zatrzymuje wodę w glebie, zapobiegając jej odparowaniu i utratom wody.
 2. Redukcja Chwastów: Mulczowanie ogranicza wzrost chwastów, utrudniając im dostęp do światła słonecznego. Warstwa mulczu działa jako naturalna bariera, hamując wzrost i rozmnażanie się chwastów, co minimalizuje konkurencję o zasoby dla roślin uprawnych.
 3. Zachowanie Wilgoci: Mulczowanie polega na tworzeniu warstwy mulczu na powierzchni gleby, która pomaga zatrzymać wilgoć w glebie. Mulcz chroni glebę przed nadmiernym wysychaniem i utratą wody w wyniku parowania. Dzięki temu rośliny mają lepszy dostęp do wody, co przekłada się na ich zdrowy wzrost i rozwój.
 4. Poprawa Struktury Gleby: Warstwa mulczu, która jest stopniowo rozkładana, wpływa na poprawę struktury gleby. Proces rozkładu dostarcza cennych składników odżywczych do gleby, zwiększając jej żyzność i zdolność do retencji wody.
 5. Regulacja Temperatury Gleby: Warstwa mulczu działa jako izolacja, regulując temperaturę gleby. Latem zapobiega przegrzewaniu się gleby, a zimą chroni ją przed zamarzaniem, co korzystnie wpływa na rozwój roślin.
 6. Ochrona Ekosystemu Glebowego: Mulczowanie wspomaga mikroorganizmy glebowe, jak bakterie i grzyby, które są niezbędne dla zdrowej gleby. Chroni również różnorodność biologiczną gleby, utrzymując równowagę ekosystemu glebowego.
 7. Zwiększenie Efektywności Produkcji: Wykorzystanie brony mulczowej może prowadzić do zwiększenia efektywności produkcji rolniczej poprzez optymalne wykorzystanie zasobów, takich jak woda i składniki odżywcze, oraz minimalizację strat związanych z erozją gleby i konkurencją chwastów.

Wykorzystanie brony mulczowej w praktyce rolniczej jest wszechstronne i zależy od rodzaju uprawy, rodzaju gleby i preferencji rolnika. Może być stosowana w różnych typach rolnictwa, włącznie z uprawami polowymi, sadownictwem, warzywnictwem i ogrodnictwem.

Brona mulczowa odgrywa istotną rolę w rolnictwie zrównoważonym, które stawia na harmonijne i trwałe zarządzanie zasobami naturalnymi. Oto, w jaki sposób brona mulczowa wpisuje się w koncepcję rolnictwa zrównoważonego:

 1. Ochrona Gleby: Jednym z głównych celów rolnictwa zrównoważonego jest ochrona gleby przed erozją i degradacją. Brona mulczowa tworzy warstwę mulczu, która chroni glebę przed czynnikami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, wiatr i nasłonecznienie. Mulcz ogranicza erozję gleby i pomaga utrzymać jej strukturę oraz zdolność do zatrzymywania wody i składników odżywczych.
 2. Redukcja Użycia Chemikaliów: Stosowanie brony mulczowej może prowadzić do redukcji użycia chemicznych środków ochrony roślin. Warstwa mulczu utrudnia wzrost chwastów, co ogranicza potrzebę stosowania herbicydów. Ponadto, poprawa struktury gleby i jej zdolności do zatrzymywania składników odżywczych może przyczynić się do zmniejszenia ilości stosowanych nawozów.
 3. Zachowanie Wilgoci: Warstwa mulczu utworzona przez brony mulczowe pomaga zatrzymać wilgoć w glebie, ograniczając jej parowanie i potrzebę nawadniania. Dzięki temu minimalizuje się zużycie wody, co jest istotne w rolnictwie zrównoważonym, szczególnie w obszarach o ograniczonym dostępie do wody.
 4. Poprawa Bioróżnorodności: Brona mulczowa i warstwa mulczu mogą sprzyjać wzrostowi bioróżnorodności w glebie. Mulcz zapewnia schronienie i sprzyjające warunki dla organizmów glebowych, takich jak mikroorganizmy, grzyby i bezkręgowce, które odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowego ekosystemu glebowego.
 5. Zmniejszenie Emisji Gazów Cieplarnianych: Stosowanie brony mulczowej może przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dzięki ograniczeniu potrzeby uprawy gleby, minimalizacji użycia chemicznych środków ochrony roślin i zmniejszeniu erozji gleby, brona mulczowa przyczynia się do bardziej zrównoważonej produkcji rolnej i ograniczenia wpływu na klimat.

Brona mulczowa jest więc nie tylko efektywnym narzędziem rolniczym, ale także wspiera cele rolnictwa zrównoważonego, takie jak ochrona gleby, efektywne wykorzystanie zasobów i minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko.

ZAINTERESOWANY?

ZOBACZ RÓWNIEŻ