Wały łąkowe

MORS

Wał łąkowy, ciągany

2,5 – 2,75 m

Wał łąkowy MORS - Wały łąkowe EXPOM

Wały łąkowe jedno lub dwuczęściowe, których ciężar regulowany jest ilością napełniania wału wodą.

Grubość ścianki maszyny wynosi 12mm, a średnica 1016 lub 1220 mm. Szerokość robocza 2,5 lub 2,75 m. Każdy wał może być wyposażony w podwozie jezdne z osią hamowaną lub niehamowaną oraz indywidualne hamulce hydrauliczne. MORS znalazł zastosowanie przy pielęgnacji łąk i pastwisk, na stadionach piłkarskich, polach golfowych przy zakładaniu i produkcji trawników. Podczas wałowania dociskana jest wierzchnia warstwa gruntu i zwiększa się podsiąkanie wody, przyspieszony jest rozwój pożytecznej mikroflory glebowej i rozkład materii organicznej.

HAMULEC SEKCJI ROBOCZEJ

Opcjonalnie do wału MORS mocowany na froncie walca znajduje się hamulec hydrauliczny w postaci drewnianego docisku ( zwiększając tarcie i skuteczność hamowania ) do zalewanej wodą beczki dogniatającej.

REGULOWANY SKROBAK SPRĘŻYNOWY

Umiejscowiony za wałem skrobak oczyszcza na bieżąco ze zlepionej do wału ziemi. Regulacja docisku odbywa się w prosty sposób na łańcuchu zakończonym sprężyną. 

PODWOZIE TRANSPORTOWE

Maszyna może być doposażona w podwozie transportowe hamowane lub niehamowane. Ułatwia to transport maszyny na obszar roboczy bez konieczności ingerencji elementu roboczego.

MORS

Wyposażenie standardowe

➲ skrobak wału z płynną regulacją

➲ stabilna stopa podporowa

➲ zaczep prosty jednopunktowy

➲ korki zalewowo-spustowe, 2 z każdej strony

➲ wał jedno lub dwuczęściowy

➲ ciężar regulowany wodą

➲ powłoka lakiernicza o ulepszonych parametrach

AKCESORIA

SPECYFIKACJA

rama sztywna, ciągany
Rodzaj wału
jednoczęściowy
dwuczęściowy
Średnica |mm|
1016
1220
1016
1220
1016
1220
1016
1220
szerokosc Szerokość robocza |m|
2,5
2,75
2,5
2,75
numer kataogowy Numer katalogowy |id|
3300
3302
3301
3303
3304
3306
3305
3307
Wymagana moc Wymagana moc |KM|
80-90
90-110
90-110
110-120
80-90
90-110
90-110
110-120
Waga Waga |kg|
1200
1450
1320
1530
1250
1520
1320
1600

Wały łąkowe są maszynami rolniczymi używanymi do przygotowania gleby do siewu poprzez rozdrabnianie, wyrównywanie i zagęszczanie. Stanowią one istotny element procesu uprawy roli, umożliwiając utworzenie optymalnych warunków dla rozwoju roślin.

Wały łąkowe są zwykle przyczepiane do ciągnika lub innego pojazdu rolniczego i są napędzane za pomocą siły mechanicznej lub hydraulicznej. Posiadają różne elementy składowe, takie jak wałki, tarcze, bębny, talerze czy noże, które są odpowiedzialne za konkretne operacje na glebie.

Ich głównym zadaniem jest przygotowanie gleby przed siewem, zapewniając równomierne rozdrobnienie grudek glebowych, wyrównanie powierzchni pola oraz zagęszczenie gleby w celu poprawy kontaktu nasion z podłożem. Wały łąkowe pomagają również w redukcji konkurencyjnej roślinności, mieszają resztki roślinne z glebą oraz ułatwiają wnikanie wody i powietrza.

Dzięki precyzyjnym regulacjom i ustawieniom, wały łąkowe umożliwiają rolnikom dostosowanie ich pracy do różnych rodzajów gleby, warunków atmosferycznych oraz wymagań uprawnych. Są szeroko stosowane w uprawach polowych, ogrodniczych, sadowniczych i warzywniczych, przyczyniając się do efektywności produkcji rolniczej i poprawy jakości plonów.

Wały łąkowe odgrywają istotną rolę w procesie uprawy roli, zapewniając szereg korzyści i pełniąc ważne funkcje. Oto niektóre z głównych aspektów dotyczących roli i znaczenia wałów łąkowych w procesie uprawy roli:

 1. Przygotowanie gleby do siewu: Wały łąkowe są wykorzystywane do rozdrabniania i wyrównywania gleby przed siewem lub sadzeniem roślin. Ich działanie pomaga w utworzeniu optymalnych warunków dla wschodów i rozwoju roślin, poprzez rozdrobnienie grudek glebowych, równomierne rozprowadzenie resztek roślinnych oraz zapewnienie odpowiedniego zagęszczenia gleby.
 2. Zmniejszenie konkurencji roślinnej: Wały łąkowe pomagają w redukcji konkurencyjnej roślinności, co jest szczególnie istotne w uprawach polowych. Poprzez skuteczne mieszanie resztek roślinnych z glebą, ograniczają wzrost chwastów i innych niepożądanych roślin, umożliwiając lepszy rozwój uprawianych roślin.
 3. Zatrzymywanie wilgoci w glebie: Wały łąkowe mogą wpływać na retencję wody w glebie poprzez tworzenie zagłębień i wałków. Ta funkcja jest szczególnie ważna w obszarach o niskiej retencji wody, gdzie zatrzymywanie i magazynowanie wilgoci jest kluczowe dla odpowiedniego nawodnienia roślin.
 4. Redukcja erozji gleby: Wały łąkowe przyczyniają się do redukcji erozji gleby poprzez utrzymanie jej struktury i stabilności. Poprzez odpowiednie mieszanie i zagęszczanie gleby, ograniczają erozję przez wodę i wiatr, co jest kluczowe dla ochrony jakości gleby i zapobiegania jej utracie.
 5. Optymalizacja wykorzystania zasobów: Wały łąkowe mogą pomóc w optymalizacji wykorzystania zasobów, takich jak woda, nawozy i energia. Poprzez odpowiednie przygotowanie gleby, umożliwiają lepsze wnikanie wody i składników odżywczych do korzeni roślin, co przyczynia się do efektywności wykorzystania tych zasobów.
 6. Poprawa jakości plonów: Dzięki skutecznemu przygotowaniu gleby, eliminacji konkurencyjnej roślinności, zatrzymywaniu wilgoci i redukcji erozji, wały łąkowe przyczyniają się do poprawy jakości plonów. Rośliny mają lepsze warunki wzrostu, zdrowie i wydajność, co przekłada się na lepsze plony i wyższą wartość produkcyjną.

Rola i znaczenie wałów łąkowych w procesie uprawy roli są niezaprzeczalne. Pomagają one w przygotowaniu gleby, utrzymaniu jej struktury i stabilności, optymalizacji wykorzystania zasobów oraz poprawie jakości plonów. Są nieodłącznym narzędziem wspierającym efektywność i zrównoważoność produkcji rolniczej.

Budowa wałów łąkowych obejmuje kilka głównych elementów, które są istotne dla efektywności i funkcjonalności tych maszyn rolniczych. Oto opis głównych elementów składowych wałów łąkowych:

 1. Ramka: Ramka wału łąkowego stanowi szkielet maszyny i jest zazwyczaj wykonana z trwałego materiału, takiego jak stal. Ramka jest odpowiedzialna za stabilność i wytrzymałość maszyny.
 2. Wałki: Wałki stanowią główny element roboczy wałów łąkowych. Mogą być wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego. Wałki mają za zadanie rozdrabnianie grudek glebowych, równanie powierzchni pola oraz zagęszczanie gleby.
 3. Tarcze i noże: Niektóre wały łąkowe mogą być wyposażone w tarcze i noże, które pomagają w rozdrabnianiu resztek roślinnych i mieszaniu ich z glebą. Tarcze i noże są często regulowane, umożliwiając dostosowanie ich pracy do różnych warunków glebowych.
 4. Ustawienia regulacyjne: Wały łąkowe są zwykle wyposażone w różne ustawienia regulacyjne, które umożliwiają dostosowanie ich pracy do konkretnych wymagań uprawy i warunków glebowych. Można regulować głębokość pracy, kąt nachylenia wałków, ciśnienie na glebę i inne parametry.
 5. System napędowy: Wały łąkowe są napędzane przez ciągnik rolniczy lub inny pojazd rolniczy za pomocą układu hydraulicznego lub mechanicznego. System napędowy zapewnia energię potrzebną do ruchu wałów i wykonywania operacji na glebie.
 6. System zawieszenia: Wały łąkowe są zazwyczaj przyczepiane do ciągnika rolniczego za pomocą systemu zawieszenia. System zawieszenia umożliwia swobodne poruszanie się maszyny po polu, dostosowanie jej do nierówności terenu oraz kontrolowanie jej nacisku na glebę.

Budowa wałów łąkowych może się różnić w zależności od konkretnego modelu i producenta. Ważne jest, aby odpowiednio dostosować budowę i parametry wałów łąkowych do specyficznych potrzeb uprawy i warunków glebowych, aby osiągnąć optymalne rezultaty w procesie uprawy roli.

Wały łąkowe pełnią kilka istotnych funkcji w procesie uprawy roli. Oto opis głównych funkcji, jakie pełnią wały łąkowe:

 1. Rozluźnianie gleby: Wały łąkowe są używane do rozluźniania gleby przed siewem lub sadzeniem roślin. Dzięki działaniu wałków i innych elementów roboczych, grudki glebowe są rozdrabniane, co tworzy optymalne warunki dla wschodów i rozwoju roślin. Rozluźniona gleba ułatwia ukorzenienie się roślin oraz dostęp do wody i składników odżywczych.
 2. Wyrównywanie powierzchni pola: Wały łąkowe równają powierzchnię pola, usuwając nierówności i zagłębienia. Dzięki temu zapewniają równomierne rozłożenie gleby na polu, co ułatwia prowadzenie prac związanych z siewem, nawadnianiem, zbiorami i innymi operacjami rolniczymi. Równa powierzchnia pola pozwala również na bardziej jednolite wzrosty roślin.
 3. Zagęszczanie gleby: Wały łąkowe służą również do zagęszczania gleby. Działanie wałków powoduje delikatne uciskanie ziemi, co zwiększa jej gęstość. Zagęszczona gleba utrzymuje lepszy kontakt nasion z podłożem, co sprzyja ich wschodom i rozwojowi. Ponadto, zagęszczona gleba poprawia stabilność roślin i redukuje erozję wodną i wiatrową.
 4. Mieszanie resztek roślinnych: Wały łąkowe mieszają resztki roślinne z glebą. Poprzez rozdrobnienie i mieszanie resztek roślinnych, wały łąkowe przyczyniają się do lepszego rozkładu organicznej materii w glebie. To z kolei wpływa na poprawę struktury gleby, jej zdolności do zatrzymywania wody i składników odżywczych, oraz dostępności substancji organicznych dla roślin.
 5. Ochrona gleby przed erozją: Wały łąkowe mają również znaczący wpływ na redukcję erozji gleby. Dzięki wyrównaniu powierzchni pola, zagęszczeniu gleby i mieszaniu resztek roślinnych z glebą, wały łąkowe zmniejszają ryzyko erozji wodnej i wiatrowej. Poprawiona struktura gleby oraz większa ilość organicznej materii przyczyniają się do zwiększonej stabilności gleby i ograniczenia jej erozji.

Funkcje wałów łąkowych są kluczowe dla optymalizacji warunków glebowych i poprawy efektywności uprawy roli. Pełnią one istotną rolę w tworzeniu zdrowego i żyznego środowiska dla roślin, co przekłada się na lepsze plony i zrównoważone praktyki rolnicze.

Wały łąkowe znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach rolnictwa i gospodarki glebowej. Oto kilka głównych obszarów, w których stosuje się wały łąkowe:

 1. Rolnictwo polowe: Wały łąkowe są często wykorzystywane w uprawach polowych, takich jak zboża, rzepak, kukurydza czy sorgo. Stosuje się je do przygotowania gleby przed siewem, równania powierzchni pola i zagęszczania gleby, co sprzyja wschodom roślin, redukcji konkurencyjnej roślinności oraz optymalizacji warunków wzrostu.
 2. Rolnictwo warzywnicze i ogrodnicze: Wały łąkowe mają zastosowanie również w uprawach warzyw, owoców i innych roślin ogrodniczych. Pomagają w rozdrabnianiu grudek glebowych, wyrównywaniu powierzchni pola oraz zagęszczaniu gleby, co przyczynia się do lepszego ukorzenienia roślin, równomiernej dystrybucji wody i składników odżywczych oraz poprawy jakości plonów.
 3. Rekultywacja terenów zdegradowanych: Wały łąkowe są wykorzystywane do rekultywacji terenów zdegradowanych, takich jak nieużytki, skarpy czy tereny popowodziowe. Pomagają w odtwarzaniu struktury gleby, zatrzymywaniu wody i osadów, poprawie warunków dla rozwoju roślinności i przywróceniu naturalnego ekosystemu.
 4. Ochrona gleby i wód: Wały łąkowe są skutecznym narzędziem w ochronie gleby i wód przed erozją i degradacją. Ich działanie zmniejsza ryzyko erozji gleby, utrzymuje wodę w obszarze uprawnym, a także redukuje wypłukiwanie składników odżywczych i pestycydów do wód gruntowych i powierzchniowych.
 5. Kształtowanie krajobrazu: Wały łąkowe są również wykorzystywane do kształtowania krajobrazu i tworzenia estetycznych elementów w otoczeniu rolniczym. Mogą służyć jako naturalne bariery przeciwpowodziowe, optyczne oddzielenie pól, tworzenie tarasów na stokach czy konturówki wzdłuż linii terenowych.

Zastosowanie wałów łąkowych jest wszechstronne i zależy od konkretnych potrzeb uprawy, warunków glebowych, lokalnych przepisów oraz celów rolnika czy gospodarza glebowego. Stanowią one nieodłączny element procesu uprawy roli, przyczyniając się do zrównoważonego zarządzania glebą i ochrony środowiska.

ZAINTERESOWANY?

ZOBACZ RÓWNIEŻ