Rolnictwo Węglowe
Regeneratywne Korzyści

Uzyskaj dodatkowe źródło dochodów dzięki certyfikatom węglowym opartych na przyjaznych dla klimatu praktykach rolniczych pozyskując nasze maszyny.

Emisja dwutlenku węgla

Rozwiązania regeneratywne

Rolnictwo regeneratywne czyli wsparcie rolnika i pełne wykorzystanie zasobu gleb jako miejsca gdzie dwutlenek węgla może być magazynowany w formie węgla organicznego i też poprzez produkcję roślinną wychwytywanie CO2 w procesie naturalnym i magazynowanie go w glebach. Ma to wpływ na ochronę klimatu, ale może mieć bezpośredni wkład w wspracie rolnika w formule certyfikatów węglowych, które mają określoną swoją wartość i są zbywalne na rynku.

Rolnictwo regeneratywne

Rolnictwo regeneratywne - rolnictwo węglowe

Certyfikaty węglowe?

Rolnictwo regeneratywne w pełni wykorzystuje potencjał jaki daje nam gleba jako metoda mitygacji negatywnych zmian klimatycznych, które są obserwowane i trudno z nimi dyskutować. Bezpośrednie zalety węgla w glebie:

  • C02 bierze znaczny współudział w syntezie organiczych związków potrzebnych roślinom do prawidłowego wzrostu i rozwoju.
  • sprzyja ich wzrostowi
  • wspomaga proces fotosyntezy

Sprzedawanie plonów z Certyfikatem Węglowym jest dowodem najwyższej jakości czego przedsiębiorstwa i rynek wymaga.

Jak współgrać z rolnictwem węglowym? →

To wszystko razem daje możliwość glebie, aby pochłonąć ten węgiel, który został zmagazynowany w strukturach roślinnych na bazie naturalnego procesu i wniknąć w glebę. Kontunuacja tego procesu przez długi okres gwarantuje, że węgiel zostanie w glebie i nie będzie uwalniany.

Uprawa eliminująco - ograniczająca emisję CO2 z gleby

Pozyskaj nasze produkty korzystnie wpływające na rolnictwo regeneratywne, przybliżając się tym samym do zdobycia Certyfikatu węglowego.

Eliminująca emisję CO2

UPRAWA GŁĘBOKA

UPRAWA PŁYTKA

Ograniczająca emisję CO2

UPRAWA CAŁOPOWIERZCHNIOWA

Rolnictwo regeneratywne - rolnictwo węglowe

rama sztywna

Rolnictwo regeneratywne - rolnictwo węglowe

rama skł. hydraulicznie

Rolnictwo regeneratywne - rolnictwo węglowe

rama ciągana skł. hydr.

Opielacze międzyrzędowe

ZAINTERESOWANY?